Το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Δ. Φαρμάκης στεγάζει για περισσότερο από δέκα χρόνια τις υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες που απορρέουν από την άρτια σύμπραξη του ιδρυτή Ιωάννη Φαρμάκη και των Συνεργατών του.

Ο Ιωάννης Δ. Φαρμάκης (Α.Μ. 008818) ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου από το 2007, καταγράφοντας σημαντικές επαγγελματικές επιτυχίες τόσο σε γνωστικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, καλύπτει με ισάξια ευκολία τομείς όπως  αυτοί του εμπορικού – πτωχευτικού δικαίου, του αστικού δικαίου, κτηματολογίου και αξιόγραφων.

Από το 2017 έχει προαχθεί σε δικηγόρο παρ’εφέταις, ενώ εδώ και δύο χρόνια του έχει χορηγηθεί ειδική άδεια Διαχειριστή Αφερεγγυότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την ανάληψη υποθέσεων πτώχευσης, ειδικών εκκαθαρίσεων κλπ.

Με βασικά κριτήρια την εμπειρία και γνώση των νομικών ζητημάτων καθώς και την απαράμιλλη εχεμύθεια και εντιμότητα που πηγάζει από τα φυσικά χαρακτηριστικά του γραφείου, αποσκοπούμε από την πρώτη στιγμή ανάθεσης της υπόθεσης από τον πελάτη ώστε να παρουσιαστούμε υπεύθυνοι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση και με γνώμονα τη βέλτιστη προετοιμασία της κάθε υπόθεσης, το γραφείο μας έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε τομείς όπως:

  • Συμβολαιογράφους
  • Πραγματογνώμονες
  • Μηχανικούς
  • Οικονομολόγους
  • Δικαστικούς Επιμελητές
  • Λογιστές
  • Μεσίτες-Εκτιμητές ακινήτων
Close Menu