Δικηγορικό Γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει, με αίσθημα ευθύνης, τη δικαστική ή εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σας παρέχοντας υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες.

Τομείς Εξειδίκευσης

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του αστικού και εμπορικού δικαίου. Εξειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς.

Εμπορικό Δίκαιο

Υψηλή εξειδίκευση σε ολόκληρο το φάσμα του εμπορικού και πτωχευτικού δικαίου.

Διαχείριση Αφερεγγυότητας

Ο δικηγόρος Φαρμάκης Ιωάννης είναι πιστοποιημένος διαχειριστής αφερεγγυότητας.

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν όλο τον τομέα του Αστικού Δικαίου.

Εμπράγματο Δίκαιο

Πολυετής εμπειρία στο εμπράγματο δίκαιο και ειδικότερα σε υποθέσεις κτηματολογίου.

Το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Δ. Φαρμάκης λειτουργεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Ερμού 2) για περισσότερο από δέκα χρόνια παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες.

Γιατί να μας επιλέξετε

Προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και συμβουλές με κύριο στόχο την άμεση και ουσιαστική επίλυση των νομικών υποθέσεων τους.

Εμπειρία και αφοσίωση

Το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Δ. Φαρμάκης λειτουργεί με συνέπεια και αφοσίωση από το 2007 με γνώμονα την πληρέστερη υπεράσπιση των πελατών του.

Διαφάνεια

Λειτουργούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ενημερώνουμε πλήρως τους πελάτες μας για την πιθανή έκβασή των υποθέσεων τους αναλύοντας όλες τις πτυχές τους.

Υψηλή κατάρτιση

Ο δικηγόρος παρ’εφέταις Ιωάννης Φαρμάκης διαθέτει ειδική άδεια Διαχειριστή Αφερεγγυότητας για την ανάληψη υποθέσεων πτώχευσης, ειδικών εκκαθαρίσεων κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Close Menu