Τομείς Εξειδίκευσης

Βασιζόμενοι στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου, το ήθος και την ακεραιότητά, στο δικηγορικό γραφείο Φαρμάκης Δ. Ιωάννης, παρέχουμε υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του ελληνικού δικαίου.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους το δικηγορικό γραφείο εξειδικεύεται παρουσιάζονται συνοπτικά στη λίστα που ακολουθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή φροντίζει ώστε να καταρτισθεί ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους που προκύπτει μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του πιστωτή, αξιολογώντας τις όποιες παραμέτρους προκύπτουν και από τις δύο μεριές.

 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια,
 • Νομική εκπροσώπηση σε συμβόλαια αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών ακινήτων
 • Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της κτηματογράφησης
 • Αγωγές διόρθωσης εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών

Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών, Δίκαιο προσωπικών Εταιριών, αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κ.α.), ίδρυση εταιριών, καταστατικά.

 • Οικογενειακό

Προβλήματα που σχετίζονται με οικογενειακές διενέξεις όπως διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνου, επιτροπείας ανηλίκων/ενηλίκων, αγωγή συμμετοχής στα κοινά αποκτήματα, αγωγή προσβολής πατρότητας ή μητρότητας, δικαστική συμπαράσταση.

 • Εμπράγματο

Δίκαιο της νομής, κυριότητα, μεταβίβαση ακινήτων, έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία

 • Κληρονομικό

Αφορά τη διαδοχή των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων ενός προσώπου μετά το θάνατό του. Η κληρονομική διαδοχή επέρχεται α) με διαθήκη (ιδιόγραφη, δημόσια ή μυστική) και β) απευθείας από το νόμο (σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει διαθήκη ή υπάρχει μεν αλλά έχει ματαιωθεί μερικά ή εξ ολοκλήρου)

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ή αναπροσαρμογής μισθώματος, διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, καταγγελία μίσθωσης.

Σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση, κατάσχεση κινητών και ακινήτων, κατάσχεση εις χείρας τρίτου και εις χείρας Τραπεζών,

Αγωγή αποζημίωσης, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αναγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρίας.

Διεκπεραίωση με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υποθέσεων είτε από την πλευρά των εργαζομένων, είτε από την πλευρά των εργοδοτών σε θέματα όπως:

 • Εργατικό ατύχημα
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Απόλυση
 • Δεδουλευμένα εργατών
 • Μερική απασχόληση
Close Menu